Odklad splátek – COVID-19

ODKLAD SPLÁTEK DLE ZÁKONA č. 177/2020 Sb. ZE DNE 16.4.2020 O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH V OBLASTI SPLÁCENÍ ÚVĚRŮ V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ COVID-19 (dále jen „Zákon“)

Základní podmínky:

 1. Typ finančního produktu: úvěr, finanční leasing
 2. Datum čerpání úvěru / převzetí předmětu leasingu: před 26. 3. 2020
 3. K 26. 3. 2020 nesmí být na smlouvě prodlení se splácením delší než 30 dní
 4. Vyplnění, vytištění, podepsání a odeslání Žádosti o zákonný odklad splátek v souvislosti s pandemií COVID-19 (dále jen „Žádost“) na e mailovou adresu info@jtleasing.cz
 5. Klient v žádosti prohlašuje, že o odklad splátek žádá v souvislosti s pandemií COVID-19

Úprava splátek bude provedena k prvnímu dni měsíce následujícího po dni, kdy bude doručena Žádost. Žádost lze podat od data účinnosti Zákona, tj. od 17.4.2020. Toto prakticky znamená, že nejdříve je možno požádat o odklad splátek za květen 2020.

V Žádosti je nutné určit délku tzv. ochranné doby, což je období, ve kterém budou splátky odloženy. Zákon nabízí dvě možnosti trvání ochranné doby, a to do 31. 7. 2020 nebo do 31. 10. 2020.

Fyzické osoby (spotřebitelé) a OSVČ během ochranné doby:

 • • Neplatí jistinu
 • • Neplatí úroky. Úroky během ochranné doby jsou dále účtovány a jejich platba je odsunuta k odsunutému termínu konce splácení
 • • Platí pojištění (pokud bylo pojištění ve smlouvě sjednáno)
 • • Platí DPH (u leasingových smluv)

Jakmile ochranná doba skončí (tj. od 1. 8. 2020 nebo od 1. 11. 2020), vrátí se splátky přesně na původní výši. Doba trvání smlouvy se prodlouží o délku trvání ochranné doby.

Právnické osoby (firmy) během ochranné doby:

 • • Neplatí jistinu
 • • Platí úroky
 • • Platí pojištění (pokud bylo pojištění ve smlouvě sjednáno)
 • • Platí DPH (u leasingových smluv)

Jakmile ochranná doba skončí (tj. od 1. 8. 2020 nebo od 1. 11. 2020), vrátí se splátky přesně na původní výši. Doba trvání smlouvy se prodlouží o délku trvání ochranné doby.

J&T Leasing nebude za změnu splátek účtovat žádné poplatky.


 

ODKLAD SPLÁTEK V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ COVID-19 – INDIVIDUÁLNÍ POSTUP

Základní podmínky:

 1. Typ finančního produktu: úvěr, finanční leasing, operativní leasing
 2. Datum čerpání úvěru / převzetí předmětu leasingu: před 26. 3. 2020
 3. K 26. 3. 2020 nesmí být na smlouvě prodlení se splácením delší než 30 dní
 4. Vyplnění, vytištění, podepsání a odeslání Žádosti o individuální odklad splátek v souvislosti s pandemií COVID-19 (dále jen „Žádost“) na e mailovou adresu info@jtleasing.cz
 5. Klient v žádosti zdůvodňuje, jak odklad splátek souvisí s pandemií COVID-19

Odklad splátek může být proveden v měsíci, ve kterém bude doručena Žádost, a to za předpokladu, že Žádost bude doručena před datem splatnosti splátek, které žádáte odložit.

Splátky budou odloženy do do 31. 10. 2020.

Fyzické osoby (spotřebitelé) a OSVČ během odkladu splátek:

 • • Neplatí jistinu
 • • Neplatí úroky. Úroky během odkladu splátek jsou dále účtovány a jejich platba je odsunuta k odsunutému termínu konce splácení
 • • Platí pojištění (pokud bylo pojištění ve smlouvě sjednáno)
 • • Platí DPH (u leasingových smluv)

Jakmile skončí odklad splátek (tj. od 1. 11. 2020), vrátí se splátky přesně na původní výši. Doba trvání smlouvy se prodlouží o dobu trvání odkladu splátek.

Právnické osoby (firmy) během odkladu splátek:

 • • Neplatí jistinu
 • • Platí úroky
 • • Platí pojištění (pokud bylo pojištění ve smlouvě sjednáno)
 • • Platí DPH (u leasingových smluv)

Jakmile skončí odklad splátek (tj. od 1. 11. 2020), vrátí se splátky přesně na původní výši. Doba trvání smlouvy se prodlouží o dobu trvání odkladu splátek.

V případě financování formou operativního leasingu dojde z důvodu prodloužení doby trvání smlouvy k navýšení splátek v souvislosti s poklesem běžné tržní ceny předmětu leasingu k pozdějšímu okamžiku ukončení smlouvy.

J&T Leasing nebude za změnu splátek účtovat žádné poplatky.

J&T Leasingová společnost, a. s.

Sokolovská 700/113a
180 00 Praha 8
Česká republika
info@jtleasing.cz

IČ: 28427980
DIČ: CZ28427980

Obchodní kontakty:

obchod@jtleasing.cz

Informační technologie      +420 606 048 774, vojtek@jtleasing.cz
Zdravotní technika      +420 602 475 027, kovarikova@jtleasing.cz
Spotřebitelské úvěry (zdrav. péče)      +420 722 938 099, hodanova@jtleasing.cz
Spotřebitelské úvěry      +420 602 738 936, nesetril@jtleasing.cz
Pojištění      +420 730 595 697, malec@jtleasing.cz