Medicína a veterina
Financujeme medicínské a veterinární obory
 • → Všechny medicínské a veterinární obory v ČR a SR
 • → Zdravotnické přístroje a techniku (novou i použitou)
 • → Vybavení ordinací a laboratoří
 • → Výstavbu a rekonstrukce klinik a ordinací
 • → Nákupy ordinací, lékařských praxí nebo podílů v nich
 • → Provozní potřeby ordinací (spotřební materiál, IT a komunikační technika atd.)
 • → Ostatní potřeby lékařů, zejména automobily
 • → Atypické projekty
 • → Speciální pozornost věnujeme začínajícím lékařům, kteří si zřizují soukromou praxi

Flexibilita, rychlost a komplexní služba
 • → Úvěr nebo leasing
 • → Podíl vlastních zdrojů (akontace) od 0%
 • → Doba splácení 12–120 měsíců
 • → Individuální přizpůsobení splátek potřebám klienta
 • → Odklad splátek a nerovnoměrné splácení kopírující ekonomiku ordinace
 • → Komplexní pojištění předmětů ve splátkách
 • → Možnost předčasného ukončení a změny smlouvy kdykoli během jejího trvání

 

Srozumitelnost, férovost a profesionalita
 • → Srozumitelná nabídka
 • → Férové a jednoduché podmínky
 • → Stručná a jasná smluvní dokumentace
 • → Rychlé a flexibilní poskytnutí financí
 • → Minimální požadavky na zajištění
 • → Profesionální a osobní přístup na úrovni privátní banky
 • → Finanční poradenství
 • → Zázemí silné česko-slovenské finanční skupiny J&T

O společnosti
Zaměřujeme se na financování informačních technologií a lékařské péče. Financujeme běžné počítače i kompletní hardwarová a softwarová řešení. Klinikám i lékařům poskytujeme finance na vybavení ordinací, pacientům na nákladnější zdravotní péči. Součástí poskytovaných služeb je i pojištění.

Zakládáme si na rychlém a srozumitelném sjednání úvěru, finančního nebo operativního leasingu. Máme silné zázemí, jsme dceřinou společností J&T Banky a součástí finanční skupiny J&T Finance Group SE.

J&T Leasingová společnost, a. s. Založena 7. ledna 2014.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14450.
IČO: 284 27 980; DIČ: CZ 284 27 980
Statutární orgán: Ing. Vlastimil Nešetřil, Ph.D.

Předmět podnikání: Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru.

J&T Leasingová společnost, a. s., jakožto poskytovatel spotřebitelského úvěru, využívá ke zprostředkování úvěrů pouze svých zaměstnanců, nikoliv vázaných zástupců.

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (obory činnosti: zprostředkování obchodu a služeb, pronájem a půjčování věcí movitých a služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy).

Zprostředkování pojištění: J&T Leasingová společnost, a. s., jakožto pojišťovací agent, využívá ke zprostředkování pojištění, pouze svých zaměstnanců, nikoliv podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů.

Údaje o registru ověřující oprávnění JTLS k činnosti poskytovatele spotřebitelských úvěrů: Společnost J&T Leasingová společnost, a. s., je oprávněna poskytovat spotřebitelské úvěry na základě licence poskytovatele spotřebitelského úvěru. Oprávnění společnosti vykonávat činnost poskytovatele spotřebitelského úvěru je možno ověřit na webových stránkách České národní banky.

Sídlo společnosti: Sokolovská 700/113a, PSČ 180 00, Praha 8 – Karlín

Informace o orgánu dohledu: Dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru vykonává nad společností Česká národní banka.

Poskytování rady: J&T Leasingová společnost, a. s., není poskytovatelem nebo zprostředkovatelem rady ve smyslu § 85 odst. 1, zák. 257/2016 Sb.

Informace ve smyslu ust. § 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí: J&T Leasingová společnost, a. s., je evidována jako pojišťovací agent, reg. číslo 233851PA v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí vedeném Českou národní bankou. Zápis v registru lze ověřit dle seznamů zveřejňovaných Českou národní bankou, ve Finančním zpravodaji nebo na adrese www.cnb.cz.

Na žádost klienta podá J&T Leasingová společnost, a. s., informaci o tom, pro které činnosti je činná.

J&T Leasingová společnost, a. s., vykonává činnost způsobem, při kterém není povinna provádět analýzu produktů.

Na žádost klienta podá J&T Leasingová společnost, a. s., klientovi informaci o způsobu svého odměňování.

J&T Leasingová společnost, a. s., prohlašuje, že nemá jakýkoliv přímý či nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu žádné pojišťovny, převyšující 10 %.

Žádná pojišťovna ani osoba ovládající pojišťovnu nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele, který by převyšoval 10 %.

Mechanismus vyřizování stížností: Klienti a ostatní dotčené osoby jsou oprávněni obracet se se svými stížnostmi na níže uvedené instituce:

J&T Leasingovou společnost, a. s., v souladu s Reklamačním řádem;

finančního arbitra, se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz , který je oprávněn k mimosoudnímu řešení sporů v oblasti finančních služeb;

Českou národní banku, tel.: 224 411 111, web: www.cnb.cz;

příslušnou pojišťovnu v případě pojištění;

Českou obchodní inspekci v případě neživotního pojištění;

a/nebo jsou oprávněni podat na společnost žalobu u příslušného soudu.

J&T Leasingová společnost, a. s.

Sokolovská 700/113a
180 00 Praha 8
Česká republika
info@jtleasing.cz

IČ: 28427980
DIČ: CZ28427980

Obchodní kontakt:

Martina Kovaříková,
+420 602 475 027,
medical@jtleasing.cz